Sẽ có một ngày bạn nghĩ thông và hiểu ra rằng, trên thế giới này, bạn chính là bạn.Sẽ có một ngày bạn nghĩ thông và hiểu ra rằng, trên thế giới này, bạn chính là bạn.
Bạn đau, chỉ mình bạn đau. Bạn mệt, chỉ mình bạn mệt. Có người cảm thông với bạn, thì cũng làm thế nào? Cuối cùng thu dọn tàn cuộc vẫn là dựa vào chính bạn.


Khi bạn phải nằm trên giường bệnh, thì bạn sẽ chẳng còn sợ gì nữa.


Lúc đó ai cũng sợ bạn. Bạn bè sợ bạn mượn tiền. Cha mẹ sợ bạn chữa trị không khỏi. Bạn đời sợ bạn khiến họ mệt mỏi. Đến lúc đó sẽ không có một ai.


Thế nên, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân mình. Tất cả đều không phải là của mình, duy nhất thân thể là của mình.


Quan trọng nhất chỉ có sức khỏe, học cách chăm sóc bản thân, yêu quý bản thân.


Tuệ Tâm Blog/sưu tầmMới hơn Cũ hơn