Cuộc đời này nặng lắm!Cuộc đời này nặng lắm! Không phải mọi thứ cứ muốn là được, cứ cố gắng là sẽ thành công.
Cuộc đời này cũng nhiều ràng buộc lắm, không thể chỉ sống cho mình mà còn sống vì những người thân bên cạnh nữa.


Cuộc đời này có những lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi lắm nhưng làm sao buông khi thời gian chẳng ngừng trôi và dòng đời chẳng ngừng lại.


Đôi khi mệt mỏi, muốn buông bỏ đi những gánh nặng vô hình trên đôi vai, nhưng rồi cũng chẳng thể buông lơi cuộc đời này.


Còn dài lắm, còn nhiều chông gai lắm, nhưng vẫn kiên trì để đi đến đích của con đường đã chọn...


Tuệ Tâm Blog/sưu tầmMới hơn Cũ hơn