Những điều tôi tự nhắc mỗi ngày Những điều tôi tự nhắc mỗi ngày
Một là, không nên mang phiền não lên giường, bởi vì đó là nơi để ngủ.


Hai là, không nên ôm oán hận đến ngày hôm sau, bởi vì đó là một ngày tươi đẹp.


Ba là, không nên mang tâm trạng u ám treo cả ngày trên mặt, vì gương mặt là cánh cửa giúp ta giao tiếp với thế giới.


Bốn là, không nên mang những bực dọc ấm ức bên ngoài về trút giận lên người thân, vì họ là những người duy nhất yêu thương chúng ta vô điều kiện.


Tuệ Tâm Blog/sưu tầmMới hơn Cũ hơn